Werkwijze

Het eerste consult
Tijdens het eerste consult wordt alle benodigde informatie verzameld, hierbij moet u denken aan uw klachten, persoonlijke omstandigheden, eetgewoonten, gewicht, leefstijl, wensen, behoeften, enz. Op basis van deze gegevens wordt er gekeken naar de mogelijkheden om aan uw wensen en behoeften te voldoen. U krijgt informatie en de behandeling wordt besproken. Een eerste consult duurt ongeveer 60 minuten. Uiteraard is dit gesprek ten alle tijden vrijblijvend. U hoeft tijdens dit gesprek alleen uw pas van de zorgverzekering mee te nemen. 
 
Vervolgconsulten
Tijdens de vervolgconsulten wordt besproken hoe het uitvoeren van het dieetadvies verlopen is en worden uw vragen beantwoord. Indien noodzakelijk worden er nieuwe adviezen gegeven en nieuwe doelen opgesteld. Een vervolgconsult duurt ongeveer 15-30 minuten.
 
Telefoon/ e-mail
Het is altijd mogelijk tussen consulten door contact te hebben via telefoon of e-mail.
 
Klacht
Bent u niet tevreden over de begeleiding en lukt het niet om de klacht samen op te lossen? Dan kunt u uw klacht indienen bij Klachtenloket Paramedici, lees hier meer informatie
 
Privacy
Voor het optimaliseren van het behandelplan worden uw persoonsgegevens geregistreerd in een dossier. Tijdens het eerste consult zult u hiervoor een toestemmingsverklaring moeten tekenen. Ten alle tijden heeft u recht op inzage, correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier. 
© 2018-2024 Diëtistenpraktijk bewust(w)eten - Website: WebStar Venlo